"איש הקבלה מדמון"
 החזרת אהבה, כישוף אהבה, כישופים - לפי הקבלה
הסרת כישוף, כישופים, כשפים, עין הרע, פתיחת מזל,

לא השגת את מדמון שלח/י הודעת SMS ומדמון יחזור אליך.
 

ליצירת קשר: 054-7515590


33. קבליסטים מיסטיקנים

דף הבית >> 33. קבליסטים מיסטיקנים
שמות של מלאכים זה השקר הגדול ! מומלץ לקרוא את כול העמוד... בכול תורת ישראל לא מוזכר שם אחד של מלאך !!! אנשים המציגים עצמם כ- קבליסטים ממציאים שמות של מלאכים.... בכול תורת ישראל המוזכר והכתוב: מלאך יהוה, ומלאך האלוהים בלבד !
 
בראשית פרק טז
ז וימצאה מלאך יהוה, על-עין המים--במדבר: על-העין, בדרך שור. ח ויאמר, הגר שפחת ... יא ויאמר לה מלאך יהוה, הנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי-שמע יהוה אל-עונייך. יב והוא יהיה. בראשית פרק טז י ויאמר לה מלאך יהוה, הרבה ארבה את-זרעך, ולא יספר, מרב. יא ויאמר לה מלאך יהוה, הנך הרה וילדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי-שמע יהוה אל-עניך. במדבר פרק כב כג ותרא האתון את-מלאך יהוה נצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותט האתון מן-הדרך, כז ותרא האתון את-מלאך יהוה, ותרבץ תחת בלעם; ויחר-אף בלעם, ויך את-האתון במקל. במדבר פרק כב ה וישלח מלאכים אל-בלעם בן-בעור, פתורה אשר על-הנהר ארץ בני-עמו לקרוא-לו: לאמור, הנה כב וייחר-אף אלוהים, כי-הולך הוא, ויתייצב מלאך יהוה בדרך, לשטן לו; והוא רוכב על-אתונו, במדבר פרק כב ה וישלח מלאכים אל-בלעם בן-בעור, פתורה אשר על-הנהר ארץ בני-עמו לקרוא-לו: לאמור, הנה. כב וייחר-אף אלוהים, כי-הולך הוא, ויתייצב מלאך יהוה בדרך, לשטן לו; והוא רוכב על-אתונו, שופטים פרק יג. ב ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני, ושמו מנוח; ואשתו עקרה, ולא ילדה. ג ויירא מלאך- יהוה, אל-האישה; ויאמר אליה, הנה-נא את-עקרה ולא ילדת, והרית, וילדת בן. ד ועתה הישמרי נא, שופטים פרק יג ו ותבא האשה, ותאמר לאישה לאמר, איש האלהים בא אלי, ומראהו כמראה מלאך האלהים  ט וישמע האלהים, בקול מנוח; ויבא מלאך האלהים עוד אל-האשה, והיא יושבת בשדה, שופטים פרק ו יא ויבוא מלאך יהוה, ויישב תחת האלה אשר בעופרה, אשר ליואש, אבי העזרי; וגדעון בנו, חובט חיטים בגת, להניס, מפני מדיין. יב ויירא אליו, מלאך יהוה; ויאמר אליו, יהוה עימך גיבור החיל. דברי הימים א פרק כא טו וישלח האלוהים מלאך לירושלים, להשחיתה, וכהשחית ראה יהוה ויינחם על-הרעה, ויאמר למלאך. טז ויישא דויד את-עיניו, וירא את-מלאך יהוה עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה זכריה פרק ג א ויראני, את-יהושוע הכוהן הגדול, עומד, לפני מלאך יהוה; והשטן עומד על-ימינו, לשטנו. ב ויאמר יהוה אל-השטן, יגער יהוה בך השטן, ויגער יהוה בך, הבוחר בירושלים; הלוא זה אוד, מוצל מאש. דניאל פרק י יג ושר מלכות פרס, עמד לנגדי עשרים ואחד יום, והנה מיכאל אחד השרים הראשנים, בא לעזרני; ואני נותרתי שם, אצל מלכי פרס. יד ובאתי, להבינך, את אשר-יקרה לעמך, מסכת בבא מציעא פרק ז לאו אורח ארעא למיקם הכא מאן נינהו שלשה אנשים מיכאל וגבריאל ורפאל מיכאל שבא לבשר את שרה רפאלשבא לרפא את אברהם גבריאל אזל למהפכיה לסדום והא כתיב (בראשית יט) ... דג הסלמון מסריח מהראש !!! כל מי שממציא מדמיונו שמות של מלאכים הוא מנותק מהמציאות, הוזה בדמיונו, והגרוע מכל הוא מתחזה לקבליסט כמו דג הסלמון היחיד שמסריח מהראש !

 
להלן - דוגמא של שמות מלאכים שממציא קבליסט ו/או קבליסטים הוזים ובזויים :
אור, אבבא, אביאל, אביבאל, אביהוד, אבירם, אבראסכס, אברה, אבריאל, אבריה, אבריתא, אברכיאל, אנדלן, אגלנלתק, אנמיאל, אנרא, אנריאל, אנריתאל, אדומא, אדוניאל, אדות, אדיר, אדליאל, אדניאל, אדעת, אדק, אדרק, אדריאל, אדרך, אהנייה, אואל, אובר, אובשאל, אונרבבו, אודהאל, אודיאל, אוהיאל, אומטק, אומיאל, אומינרא, אונביב, אופרי, אור, אוריאל, אוריט, אורנה, אורניאל, אורפליאל, אורפניאל, אותות, אזותי, אזיאל, אזליבן, אחאל, אחיאל, אחמודא, אחמריאל, אחסף, איאל, איטמיאל, איכרית, איליאל, אימיך, אימרהי, איניך, איסטורטי, אכאל, אכזאן, אכנסף, אכסתר, אכמף, אכר, אלאל, אלק, אליאל, אליסם, אלמיניאל, אלני, אלניתכאל, אלעזר, אלעשה, אלפי, אלסיאל, אלפנטום, אלפרט, אמאף, אמוך, אמיאל, אמיכאל, אמינ'חל, אמינואל, אמליאל, אאשאן, אמנהר, אפנחיאל, אמניאל, אמצתיאל, אמריאל, אנאוך, אעיאל, אנדצור, אטך, אניף, אנמרי, אנקיו, אסטורו, אסטרימי, אסימוך, אסכירא, אספסיאל, אסתק, אסתטיאל, אסתיאל, אסתירוף, אעזיאל, אפיכה, אכניאל, אסרודיטי, אפריאל, אפרכסי, אפשריאל, אסתיאל, אצדא, אקודו, אקילאי, אקרבא, אקריאל, אראל, ארביאל, ארנלא, ארדודא, ארדק, ארונור, ארוש, ארטלידי, ארטמיכטק, ארמאת, ארמוד, ארמונים, ארמות, ארמיאל, ארטב, ארניאל, ארפדא, ארק, ארקני, אשבה, אשביר, אשטיב, אשלבא, אשמדע, אשמי, אשמינדק, אשמעואל, אשפור, אשפר, אשריאל, אשתק, אשתאל, אתגלא, אתדשו, אתכיאל, אתעי, אתר, באריבא, בבסבאו, בטיאל, בהדרך, בהחמל, בהניריאל, בואל, בובוכוך, בומדי, בורתיאם, ביואל, בכסי, בלניאל, בלקיר, במראות, בנריאל, בנש, בעשיאל, בראות, ברנאל, ברגמי, ברוק, בריתור, ברכיאל, ברכיב, ברקיאל, ברשסאל, ברתוביאל, בתואר, גאוסר, גבליאל, גכריאל, גדנדל, גדודיאל, גדיאל, גדריאל, גטחסניאל, גטליאל, גוריאל, גמריאל, גחליאל, געלאן. גררשום, גלנלא, גמתי, געטם, געשיאל, גצקיאל, דאובית, דאינוט, דבאל, דבבאל, דבובאור, דבריאל, דנהיאל, דנונרא, דנריאל, דוכמסאל, דומיאל, דונרניא, דחניאל, דיאם, דיבקיאל, דינל, דינרא, דידיאל, דידנאור, דידריוך, דימהן, דימתמר, דינמור, דיקנא, דיראז, דיתרק, דכנסור, דכריאל, דלניאל, דלנליאל, דלכת, דלקיאל, דלריאל, דמאל, דמואל, דמולא, דמומיאל, דמימיאל, דמנא, דמנאי, דמשר, דנהל, דעיהו, דצנחיא, דרודיאל, דרומיאל, דרמיאל, דשווא, הנדיאב, הדריאל, הדרניאל, הוד, הודהוד, הודיאל, הודיה, הונמורא, הופניאק, המך, המנכיאל, הניאל, הסעיאל, הסתר, הצנירלפת, הרמאיאל, הרמור, הרמנע, התניאל, הזתן, ופאטנא, וודנא, זבדיאל, זביטור, זהאל, זאנום, זחזחאל, זכריאל, זלקיאל, זמבות, זרנרי, חזאל, חנל, חנרא, חדיאל, חזאל, חטסיאל, חיליאל, חלואל, חליאן, חלילאל, חלסיאל, חלזיאל, חממיאל, חמקיאל, חניאל, חננאל, חסדיאל, חסטואל, חסיאל, חסניאל, חרהאל, חריאל, חשנדרגום, חשתד, חתניאל, טהסיאל, טהריאל, טוביאל, טופומום, טמר, טסיאל, טעי, טריפק, טרססו, יאבוך יאבותיאו, יאלאל, יאמטך, יארן, יבניאל, ידואל, יהאל, יהואל, יוק, יוצש, יוקמיאל, יותנה, יחיאל, יחסי, יחספת, ייקר, יכמטן, יכפתיני, יכתי, ילדנב, ימומיאל, יע-באל, ירשיאל, ישעיאל, ישריאל, כביר כדומיאל, כדיאל, כדיר, כאזיבא, כטבראל, כילדה, כלוביאל, כלמיא, כלנה, כלנמייא, כלסתק, כמעו, כמשי'תל, כנור, כנטק, כסיל, כפון, כפנייא, כרבא, כרבי, כרבתק, כרהאל, כרימכא, כריתאל, כרכום, כרם, כרסק, כרקטא, כרתה, לביאל, לנח, להבא, להניאל, להתקוף, לחסון, לטמיאל, ליבבאל, ליבראל, ליברנך, לינניאל, ללף, למושי, למיאל, לפום, לתסרפאל, מגדיאל, מאות, מארינום, מארית, מבום, מדניאל, מהריאל, מואל, מוכאל, מוכתיאל, מום, מוראל, מושיאל, מותאר, מחשין, מיאל, מיכאל, מינאל, מכחיכאל, מכסאבו, מכסיאל, מלנדם, מלכיאל, מלכיה, מלמיאל, מלתחיאל, מנהאל, מנהראל, מנוריאל, מניתיאל, מנמלך, מסניאל, מסרוד, מסנור, מפניאל, מקסא, מראות, מרבניאל, מרראל, מריאל, מרמאן, מרמואל, מרמראות, מרמרין, מרניסאל, מרסום, משריאל, משתוב, מתאל, נבימאל, נבריאל, נהיאל, נהריאל, נודנייא, נוהריאל, נוריאל, נחליאל, נחמיאל, נספיאל, ניממום, נינחיא, נימליאל, נכבריאל, נכמרא, נמדיאל, נסבאאל, נענה, נפלי, נפפמיות, נשחיאל, נקריאל, נרהאל, נרומיאל, נרנתק, נאיאל, נאל, סאביאל, סביבאל, סבלה, סדריאל, סדרכין, סוסיאל, סחאל, סחרורא, סטאל, סטרטו, סיכברדום, סיקמה, סכאור, סכסיאל, סכתבאו, סלאואל, סלבידם, סלחיאל, סמיכאל, סמכיאל, סמכיה, סמניאל, סניאל, ספום, ספיפיאל, ספניב, ספריאל, סרוגיאל, סרורא, סרך, סרפיאל, סתריאל, סבדיאל, עבר, עניאל, עדמק, עדנניאל, עחיאל, עזזיאל, עזי, עזמאל, עזריאל, עלזיאל, עלי, עמיאל, עמניאל, ענבאל, עעיאל, ענשאל, עקב, עקהיאל, עקריאל, פאאור, פנריאל, פדהאל, פדיתיאל, פסואל, פובון, פוכבום, פורטניאל, פטכיא, פטרוסי, פיאל, פיתפרא, פכהור, פניאל, פנימור, פסיכסוך, פסכיאל, פסכר, פכוץ. פססיאל, פסתמר, פסאל, פסתש, פצאל, פצציאל, פראל, פרדיאל, פרואל, פרוב, פרוטיאל, פרוכה, פרוסיאל, פרוץ, פרזירום, פרחנאל, פריאל, פריאן, פריביאל, פריכיהו, פרנום, פרנינאל, פרנין, פרסומק, פרסיאל, פרעתוף, פתואל, פתוניאל, פתחיאל, פתחיה, צבביאל, צביאל, צביודע, צבעקב-אסנב, צנריאל, צדק, צדקי, צדקיאל, צחיאל, ציאל, צמיאל, צעקמיה, צסיקואל, צסליאל, צסתף, צרמיאל, צרציאל, קדמיאל, קדשיאל, קודשיאל, קומיאל, קונאקריאל, קוף, קחניאל, קטחנאל, קטיביא, קטיפור קיטר קליליאל קלעיאל, קמוניאל, קנאל, קנומיאל, קנז, קניאל, קסטסדיאל, קסמיאל, קצסיאל, קרבא, קרוכנם, קרומיאל, קרתידן, קרסטום, קשתיאל, ראלכה, רבאל, רבניא, רבעיאל, רבצאל, רנביאל, רדקיאל, רדריאל, רהסיאל, רומאסי, רזיאל, רחביא, רחביאל, רחנל, ריסיפים, רכילאל, רלביאל, רמנדל, רמיאל, רנזיאל, רנחיאל, רססות, רסדיאל, רפדיאל, רפסיאל, רציאל, רקהתי, שאואל, שבכיריא, שבקיאל, שדריאל, שדרליאל, שווא, שטכדק, שוסריאל, שיראיום, שכתתתך, שכניאל, שלהבין, שלמיאל, שלקיאל, שמאיאל, שמיאל, שמיהוד, שמשיאל, שעיסיאל, שעסיאל, שעפיאל, שפטיאל, שריאל, ששמע, שתקיאל, תאנישק, תבניאל, תבל, תנמליאל, תנריאל, תדהדיאל, תהזריאל, תוב, תוקפיאל, תוקסירם, תיאמיאל, תינרה, תילה, תימונו, תימנהרק, תירום, תירלי, תכורכס, תכת, תלבעף, תלניאל, תלהבם, תליאל, תמכיאל, תמעאל, תמפניה, תנימזאל, תעזמא, תענבק, תקו, תרנח, תרואור, תרוחון, תרורנר, תרטם, תרכיאל, תרמיאל, תרסוניאל, תרקויה, תתבאל, תתקהה,
העתיקו את המצאת שמות המלאכים הנ"ל ותשאלו את הרב שלכם, ומיד תבינו שיש מי שמתחזה, הוזה ובזוי
עכשיו ברור למה דג הסלמון מסריח מהראש  !!!   

בכבוד רב, " איש הקבלה מדמון " טלפון: 054-7515590
 
לייבסיטי - בניית אתרים